Sokrates

 

Sokrates byl řecký filosof, který žil v období 5.-4. století před naším letopočtem, byl jedním z nejinteligentnějších lidí, co kdy žili. Cílem jeho filosofie bylo pozvednout morální úroveň lidstva a najít cestu ke správnému jednání a utváření života.

Mnohokrát projevil značnou statečnost, zůčastnil se několika válečných výprav, námořní bitvy.

Se ženou Xantippou měl tři děti, byla to jediná osoba, která dokázala Sokrata přehádat :)

Český rozhlas: Vyprávění o Sokratovi (Velké osudy - Sokrates a Xantipa - taková typická žena :-), stojí za to si někdy poslechnout. Je to vtipné. ),

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/473251

 

Tvrdil, že pravda je jen jedna a že nemá smysl o ni hlasovat. Vysmíval se demokratickým principům.

Často rozmlouval s lidmi, ptal se jich na jejich víru a předpokládané znalosti. Pak jim kladl otázky tak dlouho, dokud nenašel v jejich logice mezery. A právě tento způsob zjišťování pravdy je pro Sokrata typický. Tázal se tak dlouho, dokud nebyl tazatel buď znechucen nebo nepřišel na jádro problému.

Nakonec byl odsouzen k smrti. Důvod žaloby "Neuznávání státem uznávaných bohů, zavádění nových božstev a kažení mládeže."

Jeho obhajoba vstoupila do dějin a je údajně jednou z nejlepších v dějinách soudnictví.

 

 

 

„Silné mysli diskutují o myšlenkách, průměrné mysli diskutují o událostech, slabé mysli diskutují o lidech.“

„V každém případě se ožeňte; pokud dostanete dobrou manželku, stanete se šťastným; pokud dostanete špatnou, stanete se filozofem.“

„Já nemohu nikoho nic naučit. Mohu je jen donutit myslet.“

„Dejte si pozor na neplodnost zaneprázdněného života.“

„Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.“

„Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.“

„Vím, že nic nevím.“

Vložit komentář:
Kontakt E: lukas@bura.cz